Trenutno na ponudi

27 AUKCIJA STRIPOVA Higher Ground Comicsa!

SVE AUKCIJE POČINJU SAMO OD JEDNE KUNE

- završavaju od 27.6. - 3.7. -

Sve ih pregledajte na

http://www.stripovi.com/AuctionSearch.asp?SearchType=0&Action=1&Seller=logossun

Dark Ivory

Frank Brunner

Blue Grid - Moore

Seventh Shrine - slikana adaptacija Silverberga

 

Denis Pajtak - logossun@logossun.com - 0981320580

 

 
downloads
tablica_dolje

košarica